we care about quality

-since 1984-

КОМПАНИЈА

ÇFARË E BËN KËTË KOMPANI?

38+ vite përvojë

Mundësia e prodhimit: 1000m2 ditë

Извоз në 6+ vende në Evropë

Proces modern i prodhimit

Nga cilësia

Performancë e lartë e qëndrueshmërisë

PËR NE

PËR NE

CIGLLANA GRADEC ËSHTË...

Kompania më e vjetër private për prodhimin e elementeve të parafabrikuara të betonit në Republikën e Maqedonisë

NË KOMPANINË TONË...

Ne monitorojmë vazhdimisht arritjet e botës në biznesin tonë dhe investojmë në makineri, pajisje dhe teknologji të reja.

KREATIVITETI DHE EFIKASITETI

E vetmja mënyrë reale për rezultate të larta është krijimi i një atmosfere në kompani që i motivon njerëzit të jenë inovativë dhe krijues.

we care about quality

-since 1984-