PRODHIMI

40x40x6cm

 Tekstura: mirë 
Përmasat (cm): 40x40x6Është bërë në një trashësi prej 6 cm.
Mund të kombinohet me pllaka 20x20 dhe 20x10.
Kombinime