PRODHIMI

Kolormiks

 Tekstura: mirë 
Është bërë në trashësi 6 dhe 8 cm.
Pllakë betoni shumë elegante dhe rezistente,
e rekomanduar për sipërfaqe betoni të përdorura
shpesh sepse është e fortë dhe e palëvizshme.
Kombinime