IMG 0102 779x1024 Easy Resize.com
Претпријатието за производство на бетонски плочи и бехатон Cigllana-Tullana во Скопје ул.Качанички пат е основана во 1984 година. Во таа време ова компанија беше првата од својот вид. Во тогашно време претпријатијето се познаваше со квалитет и конкурентна цена на домашниот пазар, Исто така вреди да се истакна дека во рок од две години Компанијата дојде на степен да се натпреварува со државните претпријатија како што се Карпош Вратница, кои о тогашно време ја поседува најсовршената технологија. Технологија на производство која ние го пседувавме можеше да стигне до 200м2 во текот на дент со распоред за работа од 12 часа и со работна сила од 15 луѓе.
IMG 0292 779x1024 Easy Resize.com
Со исклучување на комунистичкиот систем почнаа да дувнаат ветрови кои влиаеа на побрз како политички така и економски развој. Либерализација на економските закони започна да им овозможи на заинтересираните страни за бизнис да воспостават мали претпријатија, но исто така и средни и големи претпријатија,исто така им овозможи осигурување и технологија од други земји.
IMG 0294 779x1024 Easy Resize.com
По последната деценија од дваесеттиот век (по 1990 година) на компанијата Cigllana-Tullana, која искористеше остарена технологија му се пружа можност да таа тхнологија да го замени со модерна технологија. Па совршената технологија кој беше обезбедена во 1991 година од Турција, капацитетот на производство од 200м2 се зголеми во 1000м2 ден на распоред за работно време од 8 часа. Работна сила во производствена единица се намали од 15 вработени во 8 вработени.
IMG 0570 779x1024 Easy Resize.com
Cigllana-Tullana пазарот што го владееше значи регионот Полог го прошири низ цела држава и така регионите како Скопје, Велес, Битола, Струга, Охрид, Кичево, итн стана клучен фактор во развојот на Компанијата Cigllana-Tullana исто така производи почна се извозат во Косово и Албанија исто така беа направени барања за во Србија, Бугарија, Австрија и Германија. Треба да се истакне дека Компанијата има понуди од Австриски и Германски Донатори за нашата компанија да ги надгледува работите кои тие ги одвиваа во Република Македонија, сето тоа беше постигнато имајќи го во предвид големиот квалитет на поизводство и услуга која го нуди
IMG 0658 779x1024 Easy Resize.com