• 30 Vite Traditë

    E themeluar ne vitin 1984 . Është e para ndërmarrje e këtij lloji në atë kohë. Poashtu në atë kohë kualiteti dhe cmimi e bënin konkurente në tregun e mbrendshëm sa që brenda dy viteve ariti tu bëjë konkurencë ndërmarjeve shtetrore Karposh e Vratnica të cilat asokohe posedonin teknologji më të përsosur .

  • Kualitet i Përsosur

    30 Vjet traditë në tregun e Begatonave kanë mundësuar që Ciglla-Tullana të përsosë mënyrën dhe teknologjinë e prodhimit. Dedikimi i palodhshëm në punë dhe përvoja shumëvjeçare janë garancë për kualitet të përkryer dhe dukje të veçantë të oborit tuaj

  • Shërbim Profesional

    Me ndihmën e stafit punues Cigllana-Tullana ofron shërbim profesional dhe Transport të shpejtë